Những đêm sung sướng cùng 4 chị gái dâm

    Zoom +

Tôi đã tham gia một công ty nghiêm ngặt và lịch làm việc dày đặc, để tăng sự thống nhất của các phòng ban mà tôi thuộc về, tôi đã đi cùng bốn chị gái cùng phòng làm việc đến một cơ sở giải trí được tách ra theo quy ước. Và trong đêm đó, tôi mới biết thế nào là sự sung sướng bởi những sự phục vụ đầy cảm hứng của các chị gái dâm.